สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระครูสัญญาบัตรพระครูศรีกิตติวโรดม

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระครูสัญญาบัตรพระครูศรีกิตติวโรดม(วุฒิพงษ์ สุปาภโต ป.ธ.๖ ,น.ธ.เอก, พธ.ด.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี