สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในกิจกรรม Open House เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี