สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ทำหน้าที่ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการ นางทิพยสุดา ถาวรามร กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีเป็นเลขานุการฯ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th 12567 img 3451 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี