สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 60 (8/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามรายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ รายงานการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อร่วมทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดการ President Visit เพื่อพบปะบุคลากรแต่ละส่วนงาน และการพิจารณาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับสถาบัน การพิจารณาขออนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน เป็นต้น โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2494 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี