สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป และ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คุณหลี่ จิ้นซง ประธานบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป สาธารณรัฐประชาชนจีน คุณอรุณี จักษ์ตรีมงคล ประธานกรรมการบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนการสร้างเครื่องดนตรีไทย อาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมเจรจาหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-จีน การเจรจาจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี