สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้แทนผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ CIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (4/ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมี ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจการสอนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา และการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดเป้าหมายเรื่อง digital transformation เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9767 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี