สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “BA Food Fair” ของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “BA Food Fair” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โถงอาคาร 604 และบริเวณอาคาร 611 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เพื่อฝึกการเริ่มต้นทำธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายใต้วิชาพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ

www.cdti.ac.th ba food fair ba food fair 2024 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "BA Food Fair" ของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี