สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2 ตั้งแต่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2567

สมัครได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2282-6808 ต่อ 3054

www.cdti.ac.th 2567 2 . 67 2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โปสเตอร์ รับสมัคร ปวช. 67 รอบ 2
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี