สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ ของสาขาออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายพิเศษ ของสาขาออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล “บรรยายประสบการณ์ด้าน Brand Identity Design”

1. วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9:00-12:00 น.
ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 ชัน 4
วิทยากรพิเศษ คุณสยาม อัตตะริยะ
Design Director : Pink Blue Black and Orange

2. วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 9:00-12:00 น.
ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 ชัน 4
วิทยากรพิเศษ อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา
ศิลปินศิลปาธรปี 2557

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี