สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี หนังสือพิมพ์มติชน โดยมีบรรณาธิการข่าวการศึกษา รับมอบของแสดงความยินดี ณ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 18407451 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แสดงความยินดีวันครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี หนังสือพิมพ์มติชน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี