สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน” โดยครูศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยโรงเรียนความปลอดภัย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 โดยมีบุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี