สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงาน” โดยครูศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยโรงเรียนความปลอดภัย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604 โดยมีบุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ระดับปริญญาตรี