สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้อง 4312 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1704351150369 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี