สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 58 (7/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม
มีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานผลและประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พิจารณาเปิดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับสถาบัน พิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากำลังให้หน่วยงานที่ต้องการ และเพิ่มประกาศ การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี