สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 28 (3/ปีงบประมาณ 2567) พร้อมกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการหอพักนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของงานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1703558579019 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี