สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของและสอนอาชีพ

งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของและสอนอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นจิตรลดา ในหัวข้อ “มีจิตอาสาและเสียสละ” โดยผ่านการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคม แบ่งปันความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า โดยเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการนี้ นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านคู้คด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 1933336 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
CDTI ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของและสอนอาชีพ 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี