สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี