สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน
บุคลากรและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก Kokusai Confectionery College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 29 คน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยสถาบันได้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การทำอาหารไทย ในเมนูผัดไทยและเมนูต้มข่าไก่ การแกะสลักแตงโม และดนตรีไทย พร้อมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้สถาบันได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียนที่รับเป็น Host Family รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในการต้อนรับคณะ KCC

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่สถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Sister School Agreement เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th dsc 4048 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี