สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายกิตติ วิวัฒน์บวรวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SCGP) และนายสุชัย พาทพุทธิพงศ์ Manager – Power Plant Services ในการร่วมกันติดตั้งชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน ภายในพื้นที่โซล่าฟาร์ม ขนาด 2.02 MW ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นแบบของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การลงนามมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9580 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี