สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564” จัดโดย ศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยากร: ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/LpTXwRaV11CfcWAU9

www.cdti.ac.th 1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี