สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/StCFwRJ5JP8wi6FX7
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร ที่ปรึกษา อาจารย์ ครู และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
จัดโดย: ศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
ระดับปริญญาตรี