สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/StCFwRJ5JP8wi6FX7
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร ที่ปรึกษา อาจารย์ ครู และนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
จัดโดย: ศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี