สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทางเทคโนโลยี

งานบรรยายดี ๆ มีมาอีกแล้ว ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทางเทคโนโลยี การบรรยายจัดขึ้นที่ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605

หัวข้อ “ทิศทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการ T-VER และ LESS” โดย ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

หัวข้อ แนวทางการบูรณาการกลไกภาษีคาร์บอนและใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดย รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

www.cdti.ac.th 2 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทางเทคโนโลยี 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี