สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนจิตรลดา

หน่วยแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้แทนงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และผู้แทนนักเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวนประมาณ 120 คน เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 2567 ต่อไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี