สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนงานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 13459520 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี