สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบเงินสนับสนุนร่วมรับเสด็จฯ

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบเงินสนับสนุนร่วมรับเสด็จฯ จำนวน 1,000,000 บาท จากนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และคณะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 9201 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมรับเสด็จฯ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี