สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมต้อนรับคณะครู ตชด. ในโอกาสเข้าอบรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน”

แบ่งปันความรู้ สู่ความยั่งยืน ร่วมต้อนรับคณะครู ตชด. ในโอกาสเข้าอบรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน” จัดโดย ธอส. วิทยากรจาก คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th messageimage 1698119274530 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี