สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมต้อนรับคณะครู ตชด. ในโอกาสเข้าอบรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน”

แบ่งปันความรู้ สู่ความยั่งยืน ร่วมต้อนรับคณะครู ตชด. ในโอกาสเข้าอบรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน” จัดโดย ธอส. วิทยากรจาก คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th messageimage 1698119274530 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมต้อนรับคณะครู ตชด. ในโอกาสเข้าอบรมโครงการ “ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี