สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ซ้อมการอพยพหนีไฟอาคาร 611-612 ประจำปี 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม การซ้อมอพยพหนีไฟ อาคาร 611 – 612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปี 2566 (Role play) โดยดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นฝ่ายอำนวยการดับเพลิง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสถาบัน ฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟ อาคาร 611 – 612 ประจำปี 2566 (Role play) จัดโดย “โครงการโรงเรียนปลอดภัยต้นแบบ” ในการนี้ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเข้าร่วมตามแผนการซ้อมอพยพหนีไฟในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ในอาคาร 611-612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และร่วมประชุมสรุปผลให้คำแนะนำขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องในการซ้อมอพยพหนีไฟ และยังชื่นชมคณะทำงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสถาบัน ฯ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ความร่วมมือจนประสบความสำเร็จ โครงการนี้ และเป็นโครงการต้นแบบที่ดีกับสถานศึกษาภายในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 611-612 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0423 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ซ้อมการอพยพหนีไฟอาคาร 611-612 ประจำปี 2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี