สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แสดงความยินดี

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี ในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านวิทยาศาสตร์” พร้อมรับโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี