สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดการอบรมยานยนต์ไฟฟ้า

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า “Train the Trainers: Thai-German E-Mobility Workshop” สำหรับครู อาจารย์ของสถาบัน และสถาบันเครือข่าย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี โดยการอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th dsc 0902 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีปิดการอบรมยานยนต์ไฟฟ้า 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี