สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. โดยเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

www.cdti.ac.th 864720 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แจ้งการเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี