สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญเข้าร่วม”โครงการโรงเรียนปลอดภัยต้นแบบ” จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม”โครงการโรงเรียนปลอดภัยต้นแบบ” จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 611 – 612 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

www.cdti.ac.th 66 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี