สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning ณ ราชอาณาจักรภูฏาน (Teaching Food Entrepreneurship Through Project-Based Learning: A Case from Bhutan)” โดย ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 14.45 น. ถ่ายทอดความรู้ 45 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องสมุด (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2 อาคาร 604

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/LkD75N2EMxNSBpM96
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98248816506
Meeting ID : 982 4881 6506

www.cdti.ac.th km project based learning km210966 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ "การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี