สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30-14.30น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ” โดย อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวิทยทรัพยากร ชั้น 2 อาคาร 604
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมากมาย จนแน่นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานอักษรอียิปต์โบราณ แล้วยังได้ฝึกทดลองเขียนชื่อตนเองเป็นอักษรอียิปต์โบราณด้วย

www.cdti.ac.th km 378145631 778632004270416 6209667030002393230 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "เขียนชื่อด้วยอักษรอียิปต์โบราณ" 7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี