สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (ฐานวิทย์ฯ)

วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่ไปแนะนำหลักสูตรฯ และถือโอกาสพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (ฐานวิทย์ฯ) มาเยี่ยมคุณครูและพูดคุยกับน้อง ๆ โดยมี ดร.ธีรพงษ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ทีมผู้บริหาร และคุณครูทุกคนที่ให้เกียรติมาต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร และนักเรียน ปวช. สาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคน ให้ความสนใจหลักสูตรของคณะฯ

ระดับปริญญาตรี