สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม “แนะแนวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ” THE ROAD TO UNIVERSITIES 2023 ” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvhIkwmkpJFOt9g5wIimJX0BG72y3DrwwVR4KQ_mtoBK8g?e=o1amvG

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th baf9b94f fe88 4631 9bb0 abcc587a57f9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี