สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกิจกรรม “ระเบิดประสบการณ์…ค้นหาตัวตน SARASAS EXPLORE EXPERIENCE (EX²) ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErUGK3m33x1OmxbG-LtQ9tUBVpTvJj8lObCszPg0ln8O8Q?e=FhDbZ3

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 30d281c8 f367 4960 b028 cfe48612d6de สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี