สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EokVvIqeL59Fuy7NUGRigvgBlgBhnbtaoWUMjZSoKIxYEg?e=OpOcC4

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 15867912 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th s 15867912 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี