สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานใน พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คปอ. และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในโอกาสที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่องจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย นางสาวสุดารัตน์ นิตยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และทีมงานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

LINE ALBUM รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย692023 ๒๓๐๙๐ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
LINE ALBUM รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย692023 ๒๓๐๙๐๖ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี