สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานใน พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คปอ. และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในโอกาสที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่องจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย นางสาวสุดารัตน์ นิตยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 และทีมงานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

LINE ALBUM รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย692023 ๒๓๐๙๐ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
LINE ALBUM รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย692023 ๒๓๐๙๐๖ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี