สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โดยคณะจาก AHSTE จะร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาของสถาบัน ผ่านการจัดกิจกรรมทางการศึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนำเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม การศึกษาดูงานในสถาบันเครือข่าย และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 0553 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course 9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
IMG 0553 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Aichi High School of Technology and Engineering (AHSTE) Advanced Course 13 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี