สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า

ยินดี060966 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี