สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr. Hans-Ulrich Südbeck, อุปทูต ปฎิบัติหน้าที่แทนเอกอัครราชทูต และ Ms. Regina Kimpel, Second Secretary for Economic Affairs คุณผกาวัลย์ รัตพันธ์ไพโรจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ Dr. David Klett ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Klett Group ส่งมอบหนังสือ “ทฤษฎีแมคคาทรอนิกส์” ฉบับแปลเป็นภาษาไทย จำนวน 30 ชุด ให้แก่สถาบัน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษา โดยมี Dr. Markus Hoffmann, Project Director และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส โครงการไทย-เยอรมันเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี หอการค้าเยอรมัน-ไทย ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือ และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาสถาบันและห้องสมุด อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ หลังจากนั้นอธิการบดีได้นำชมห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว, Innovation Workshop และเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันที่ห้องครัวสาธิต โดยมีคณะครูและนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจัดเตรียมอาหารและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

268329 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี