สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และสามารถนำสายสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสอดแทรกเทคนิคการลงมือปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี