สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และสามารถนำสายสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสอดแทรกเทคนิคการลงมือปฏิบัติ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การอบรมเชิงปฏิบัติการ LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี