สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนลีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการประชุม และต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการทุนวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย (ระบบทวิวุฒิ) นำโดย คุณเว่ยปิ่งจู่ เลขาธิการพรรค ฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 611 – 612 และห้องปฏิบัติการ อาคาร 605 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

LINE ALBUM 2023.8.28 ๒๓๐๘๒๘ 14 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี