สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะโรงเรียนสีตบุตบำรุง และโรงเรียนสกลวิทยา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสีตบุตบำรุง และโรงเรียนสกลวิทยา ในกิจกรรม “สานโอกาส สู่ฝั่งฝัน Shine your future bright at CDTI” จัดโดย งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ในโอกาสเข้ารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนจากผู้แทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ณ อาคาร 605 และอาคาร 611 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 9844 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับคณะโรงเรียนสีตบุตบำรุง และโรงเรียนสกลวิทยา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี