สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ตำแหน่งครูวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต)

ระดับปริญญาตรี