สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of New Horizon in Higher Education (NHHE)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of New Horizon in Higher Education (NHHE) โดย ThailandPod ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป https://so09.tci-thaijo.org/index.php/NHHE/issue/view/180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail: thailandpod@gmail.com
โทรศัพท์: 082-937-5337 / 02-0395527-8

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี