สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1/ 2567

กำหนดการซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ เครื่องแบบนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถาม โทร: 02282-6808 ต่อ 3054/ 0-2121-3700 ต่อ 1182 หรือติดต่อ ครูปราณี พูลผล มือถือ : 081-818-8247

www.cdti.ac.th 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กำหนดการซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1/ 2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี