สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 เพื่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามบริบทสถาบัน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญผู้บริหาร ที่ปรึกษา อาจารย์ ครู นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมอบรม เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 เพื่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามบริบทสถาบัน” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดโดยโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี