สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Quality Day 2024: Process Design and management

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Quality Day 2024: Process Design and management เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างและจัดการความรู้ขององค์ (Knowledge Management) นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Process) ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ EdPEx ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Quality Day 2024: Process Design and management 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี