สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรม “กลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรม “กลยุทธ์การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” วิทยากรโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

รายละเอียดการอบรม
– ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
– ความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
– การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและต่างประเทศ
– การวางกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/29NELRNkdCPthDNWA

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี