สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผู้จิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่ วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2566
1. กล่องรับบุญ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ
2. กล่องรับบุญ หน้าร้านปรุงสารพัด ชั้น 1 อาคาร 605
3. กล่องรับบุญ ชั้น 1 อาคาร 611
4. กล่องรับบุญ ชั้น 1 อาคาร 615

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี